недеља 17 октобар 2021

Пријава квара на инсталацијама водовода и канализације

Оштећења и кварове на јавној водоводној и канализационој мрежи грађани могу пријавити на телефон 019/ 731-190 и 731-191 дежурним радницима у Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода, 24 сата дневно. Такође можете извршити пријаву квара и запушење на канализационој мрежи лично у просторијама на "Вашаришту" (Девете Бригаде бб).

Пријава се односи на кварове на јавној водоводној мрежи, као и на секундарној мрежи до места спајања са водомером. Осим тога, корисници могу пријавити и неисправан водомер, односно водомер који не показује потрошњу.

Када је у питању канализациона мрежа, обавеза ЈКП "Стандард"-а је да интервенише по пријави за оштећења на главној фекалној канализационој мрежи, запушења на прикључном и главном цевоводу.