петак 14 јун 2024

МИСИЈА

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

ВИЗИЈА

Савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

ЦИЉЕВИ

 • Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања
 • Увођење савремених техничко- технолошких решења
 • Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
 • Стално унапређење квалитета комуналних делатности
 • Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
 • Унапређење мерења и смањење губитака воде
 • Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
 • Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
 • Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
 • Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
 • Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва