среда 17 јул 2024

Историјат предузећа 

Забележени почеци организованог вршења основних комуналних делатности у нашем граду што је и основни задатак нашег предузећа потичу од октобра 1963. године, а оснивањем некадашње стамбене заједнице.

Pijaca

Комунална радна организација (К.Р.О.) "Стандард", у свом развоју је прошла кроз низ организационих и статусних промена да би се тек 1970. године осамосталила као организација за обављање искључиво комуналних делатности. У ово време ова организација је поред услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода, изводила и радове на одржавању јавне расвете, уређењу и одржавању градског зеленила, паркова и гробља, чишћењу тргова, улица и осталих јавних површина, изградњи и уређењу улица и тротоара. Тада је одржавано 5.319 м водовода, 5.467 м фекалне канализације и 300 м површинске канализације.

Постоји податак да је 1972. године ово предузеће запошљавало 63 радника.

Упоредо са све већим обимом послова расте и број запослених тако да је и у 1981. години ова организација запошљавала 137 радника.
Данас је стање у многоме измењено па су основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард": пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће у граду и насељима у општини и одржавање депоније, уређење и одржавање јавних површина, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, уређење и одржавање гробља и сахрањивање, изградња, реконструкција и уређење градске пијаце, а као посебна делатност производња и продаја саксијског резаног цвећа, саксијске земље и осталог цвећа на "Бањици".