петак 14 јун 2024

Пијачне и вашарске услуге

ЈКП „Стандард"-у су поверени послови управљања, уређивања и одржавања пијаце у граду, којима се обезбеђује уредно испуњавање обавеза корисника пијачних услуга и редовно и квалитетно снабдевање грађана.

У Књажевцу постоји једна пијаца, у чијем се саставу налази зелена пијаца са простором за робну и бувљу пијацу. Градска пијаца је лоцирана на простору између Сврљишког Тимока, Трговишког Тимока и улице Бранка Радичевића и 9-те Бригаде.

Градска пијаца је организована у четири целине и то: зелена пијаца, робна и бувља пијаца, сточна пијаца и заједнички паркинг са укупно 92 паркинг места.
Пијаца ради средом, суботом и у дане вашара. 

Pijaca1

Зелена пијаца има наткривени део са 48 пијачних тезги, откривени део са137 тезги и халу за продају млека и млечних производа која је климатизована, опремљена расхладним витринама и испуњава највише хигијенско- санитарне стандарде.

Закуп тезги на пијаци се врши лицитацијом која се организује последње суботе у марту за регистрована пољопривредна домаћинства са подручја општине Књажевац и прве суботе у априлу за све остале заинтересоване излагаче.

Робна пијаца намењена за продају половне робе и занатских производа. Пијаца располаже са 130 обележених места на платоу која се могу закупити празна или са тезгом директним уговарањем.

Сточна пијаца располаже везовима и вагом за мерење стоке, иста је ограђена и тренутно је у фази реконструкције и уређења.

Стратегија ЈКП „Стандард" предвиђа у будућности реконструкцију и изградњу пијаце (II фаза пројекта) у циљу лакшег и ефикаснијег набављања животних намирница и пијачних производа.

 Вашари у Књажевцу се организују постављањем забавних радњи на простору ушћа Сврљишког и Трговишког Тимока, локација „Вашариште". На преосталом простору Вашаришта, на простору робне и бувље пијаце, као и на делу улица 9-те Бригаде и Бранка Радичевића поред пијаце, постављају се тезге за продају робе.

Редовни вашари у Књажевцу организују се шест пута годишње и то пет једнодневна вашара (27.март, 06.мај, 28.јун, 13.септембар и 10.октобар) као и један тродневни (02.- 04.августа).

VasarВашарски простор је делимично асфалтиран и опремљен прикључцима за електричну енергију, као и воде са изграђеним санитарним чвором. У склопу Вашаришта се налазе колска и сточна вага које услуге мерења врше не само данима Вашара него и осталим радним данима.

Места за продају робе су обележена и иста се могу закупити по систему резервације на дан вашара за наредни вашар или непосредно пре вашара. Слободна места се могу закупити на сам дан вашара по важећем ценовнику.

У наставку дајемо:

• Ценовник пијачних услуга,

• Ценовник вашарских услуга