субота 25 мај 2024

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16) чиме се отпочело са обављањем те делатности.