петак 14 јун 2024

ЈКП „Стандард" улаже у побољшање водоводне мреже!

JKP KFW SETEC

ЈКП Стандард Књажевац одабран за учешће у програму „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“ KFW банке

Општина Књажевац је једна од 8 општина које су поднеле пријаве и одабране за учешће у програму „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који ће бити финансиран од стране Савезне Републике Немачке, Немачке развојне банке KFW у виду субвенционисаног зајма, у ком 30 одсто чини донација и 70 одсто зајам. Циљ овог Програма јесте да допринесе побољшању услова живота становништва, тако што би се осигурало поуздано и хигијенски исправно водоснабдевање, по цени која покрива трошкове и која је социјално прихватљива. Такође, циљ овог Програма је и побољшање економичности и управљачких способности предузећа.

Цело саопштење можете прочитати овде.