субота 25 мај 2024

 Ipa logo 

Пројекат је дизајниран да стимулише заштиту природе у подручју Кула- Књажевац кроз заједничке иницијативе за уклањање дивљих депонија и изградњу еко начина размишљања код популације у пограничном региону. Ове ублажавајуће и превентивне мере биће усмерене на то да:

  • повећају капацитет сакупљања отпада и учесталост услуга,
  • смање одлагање комуланог отпада на депонијама,
  • покрену промену понашања у друштву у вези са одлагањем отпада у пограничном региону.

Пројекат има за циљ уклањање узрока за настајање дивљих депонија и унапређење управљања комуналним отпадом кроз;

  • обезбеђивање модерне опреме како би се повећао капацитет за прикупљање отпада,
  • размену практичних знања и имплементацију најбољих ЕУ пракси у јединствени акциони план за управљање отпадом у региону Кула - Књажевац, дискусија на округлим столовима и јавним дебатама,
  • повећањем свести на свим нивоима о важности индивидуалног и друштвеног доприноса на заштити животне средине у региону Кула - Књажевац. Прекогранична иницијатива „Моја зелена кућа“ је покренута са циљем да позове све становнике да се укључе у чишћење дивљих депонија. Посебна пажња биће посвећена младим људима кроз заједничку школску кампању.

Резултати пројекта.

  • Три заједничке интервенције, усмерене на очување и обнову екосистема у прекограничном подручју
  • Пет едукација и заједнчке иницијативе за подизање свести на пољу очувања и заштите природног наслеђа, биодиверзитета и пејзажа
  • Три иницијативе за изградњу капацитета (размена искустава и пренос знања) на пољу одрживе употребе природних ресурса

Циљне групе пројекта и крајњи корисници су становници општина Кула и Књажевац као и људи који су одговорни за одлагање отпада и руководство које је одговорно за питање заштите животне средине у региону. Они ће имати користи од унапређених еколошких статуса служби које се баве одлагањем отпада у региону. Општинске власти као и руководство у фирмама које се баве одлагањем отпада као и њихови запослени биће директни корисници.

______________________________________________________________________________________

Dokumenta izrađena u okvuru projekta "Čist i zelen život" - CB007.1.32.224 možete preuzeti na sledećem likovima:

Morfološka analiza Knjaževac:

Verzija na srpskom jeziku

Verzija na engleskom jeziku

Morfološka analiza Kula: 

Verzija na srpskom jeziku 

Verzija na engleskom jeziku

Najbolje prakse EU o upravljanju otpadom: 

Verzija na srpskom jeziku 

Verzija na engleskom jeziku

Zajednički akcioni plan: 

Verzija na srpskom jeziku  

Verzija na engleskom jeziku

Trening materijal za školsku kanpanju: 

Verzija na srpskom jeziku  

Verzija na engleskom jeziku

Prezentacija sa okruglog stola: 

Prezentacija na srpskom jeziku  

Prezentacija na engleskom jeziku

Prezentacija na bugarskom jeziku

______________________________________________________________________________________

INVITATION TO TENDERERS

 Supply of equipment under the project “Clean and green life” - CB007.1.32.224-2  

Please find attached tender dossier for "Supply of equipment under the project "Clean and green life", tendering procedure ref.: CB007.1.32.224-2  

DOWNLOAD TENDER DOSSIER 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme 

Please send us Your offer.

 

JKP Standard, Knjazevac announces Corrigendum No. 1 and Questions & Answers for tender procedure: Supply of equipment under the project “Clean and green life”, Publication reference: CB007.1.32.224-2. 

Corrigendum No:1_224

Questions_and_answers_224

 

 Award notice for the  "Supply of equipment under the project "Clean and green life"

 

Award notice_224