петак 14 јун 2024

Средином 2011. године ЈКП „Стандард" започeлo је пројекат увођења примарне сепарације ПЕТ амбалаже у Књажевцу, постављањем посебних контејнера намењених за одлагање искључиво ове врсте отпада.

У складу са финансијским могућностима, улажу се средства у развијање ове делатности, тако да је до сада постављено 80 контејенера за ПЕТ амбалажу, а у плану је постављање још 60 контејнера до краја године на целој територији општине Књажевац.

Грађани општине Књажевац су показали високу свест о важности рециклаже, тј. примарној сепарацији ПЕТ амбалаже- издвајање ПЕТ амбалаже од осталог смећа. Све је већи број захтева грађана за постављање контејнере за ПЕТ амбалажу у њиховој улици или селу а управо то показује да се полако буди свест о важности очувања животне средине. Циљ нам је да се цела територија општине Књажевац покрије контејнерима за ПЕТ амбалажу.

ПЕТ амбалажа се из контејенера сакупља у камион за одношење ове врсте отпада. Потом се издвојени ПЕТ балира и тада је спреман за пласман на тржиште секундарних сировина.