петак 14 јун 2024

Финансијски извештаји о пословању

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину. pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2020. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.  pdf icon

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину.  pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину први квартал.  pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину први квартал.   pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину други квартал.  pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину трећи квартал.  pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину четврти квартал.pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину трећи квартал.  pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину први квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину други квартал.   pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину трећи квартал.   pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину четврти квартал.pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину први квартал.    pdf icon 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину други квартал.   pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину трећи квартал.   pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину четврти квартал.pdf icon

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину први квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину други квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину трећи квартал.    pdf icon

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину четврти квартал. pdf icon