субота 25 мај 2024

Делатност одржавања улица и путева је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Делатност обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.