петак 14 јун 2024

У оквиру нашег предузећа од 2010. године обавља се комунална делатност управљања јавним паркиралиштима на територији Општине Књажевац. Ова делатност је регулисана Одлуком о јавним паркиралиштима ("Сл. лист општина" бр. 16/07 и 10/10) и има за циљ смањење саобраћајне гужве у граду узZone parkiranja већи ефекат на спровођењу комуналног реда у граду. 

Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 -28/2010 -02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати.

Паркирање у Књажевцу је организовано у две паркинг зоне са 302 обележена паркинг места, која се налазе у следећим улицама: 

 Прва зона:
    Трг Ослобођења (од Цара Душана до Лоле Рибара)
    Трг Ослобођења (преко пута робне куће)
    Књаза Милоша (од Кеја Д. Туцовића до Д. Радосављевића)
    Књаза Милоша (испред "Старе барутане")
Друга зона:
    Алиагићева
    Кеј Вељка Влаховића
    Војводе Путника
    Књаза Милоша (од Капларове до 9- те Бригаде)
    Б. Радичевића (уз Пијацу)
    Вашариште

Пакирање се може платити на два начина: Паркинг картом и СМС поруком. Упутство за плаћање паркинг картом и СМС поруком можете погледати овде.

Такође постоји могућност месечнних претплатних карта, које могу добити следеће категорије корисника паркиралишта:

  • Лица са посебним потребамаPretplatne parking karte
  • Правна лица и предузетници
  • Физичка лица и
  • Лица која станују у зони наплате паркирања

Лица са посебним потребама могу уз одговарајућу медицинску документацију којом се потврђује степен инвалидитета изнад 70%, добити бесплатну паркинг карту на годишњем нивоу. Остале категорије корисника плаћају месечну преплатну карту по важећем ценовнику.

У наставку дајемо: