петак 14 јун 2024

Најчешћа питања

Да ли баштенски отпад треба да одвозе камиони који раде на пражњењу канти за кућно смеће?

Баштенски отпад извози се одвојено од осталог кућног смећа. Трава, грање, лишће, коров и сличан отпад организовано се односе из свих насеља са индивидуалним типом становања и то према унапред утврђеном распореду- пролећне и јесење акције чишћење града.
Потребно је да баштенски отпад буде упакован у кесе, џакове или кутије, а грање повезано у снопове, а затим одложено у постављене контејнере.
У другом временском периоду када се акције чишћења не обављају, корисници могу сопственим возилом одвести и одложити на градску депонију без икакве надокнаде.

Картони- зашто се не сакупљају камионом?

Картон спада у неопасан амбалажни отпад који се може рециклирати. Како на територији општине постоји предузеће које од корисника сакупља ову сировину без икакве надокнаде, грађани су дужни да контактирају и склопе уговор са поменутим, а више информација можете добити од надлежне инспекцијске службе а увидом у евиденцију регистрованих сакупљача.

Није нам извршена услуга због паркираних возила?

Грађани треба да уклоне своја возила са пута нарочито у дане извоза смећа а то нарочито важи за уске улице, како би се услуга извоза смећа обавила неометано и по унапред утврђеном плану.

Да ли је дозвољено грађанима да сами извозе смеће на депонију?

Да грађани и треба да одвезу отпад на место предвиђено за одлагање. Градско сметлиште је означено таблом и током целог дана је дозвољено одлагање смећа без икакве надокнаде

Да ли ћемо добити канте за одлагање отпада?

Пластичне канте за одлагање отпада грађанима је делила општина Књажевац у сарадњи са ЈКП „Стандардом". Преостале посуде могу се преузети на локацији „Вашариште" ЈКП Стандарда за кориснике услуга извоза смећа који нису преузели а који су били задужених по списку закључно са децембром 2011.

Шта треба одлагати у контејнере за пет амбалажу?

У ПЕТ контејнере треба одлагати пластичну амбалажу свих боја, као што су флаше од минералних вода, сокова, освежавајућих пића, млека, јогурта, детерџената, шампона, уља, дестилованих вода и слично... У ПЕТ спада свака врста амбалаже на којој се налази једна од следеће две ознаке – круг у којем пише ПЕТ или троугао који симболише рециклажу са уписаним бројем један у средини.

Зашто је важно да одвајамо пет амбалажу?

Све је мање сировина на нашој планети и простора за одлагање отпада. Не можемо вечно да искоришћавамо природу, морамо штедљивије и разумније поступати са нашим ресурсима. Стога морамо поново да употребимо отпад, тако да за себе и своју децу сачувамо средину у којој је здраво и лепо живети.

Шта је то пет амбалажа?

Полиетилен терфталат (ПЕТ) је најчешће коришћени полиестар за производњу амбалаже која се користи за паковање прехрамбених производа, а у последње време и детерџената и шампона.
Од прерађеног ПЕТ-а се добијају синтетичка влакна која имају широку примену у изради одеће, тепиха, торби и других употребних предмета. Рециклирани ПЕТ се, такође, користи за добијање пластичне амбалаже, производа за кућну хемију, кутија за ЦД и слично. Употребљена амбалажа направљена од ПЕТ-а јесте отпад, али није смеће, јер је Пет амбалажу могуће потпуно рециклирати и вратити у поновну употребу.

Како се фактурише извоз смећа ако купац има више објеката у граду?

Фактурисање смећа се обавља на тај начин да се у фактури за извоз смећа наводи шифра и назив свих места са којих се врши извоз смећа дотичном купцу, дакле врши се збирно задужење купца.

Како да изнајмим велики контејнер за кабасти отпад?

Сва правна и физичка лица могу изнајмити контејнер од 5м³ за крупан и грађевински отпад, по утврђеном ценовнику за необавезне услуге.
Потребно је да се обрате Служби за извоз смећа на локацији вашариште, где ћете добити закључницу за уплату и договорити термин постављања. Контејнер се поставља на договорену локацију и уговара се динамика пражњења и одношења отпада.

Коме да пријавим дивљу депонију?

Постојање дивље депоније мора се пријавити Комуналној инспекцији, а они се налазе у просторијама СО Књажевац.
ЈКП „Стандард" уклања дивљу депонију тек по добијању налога за чишћење од Комуналне инспекције.

Коме да пријавим рекламацију на рад радника „чистоће"?

Све рекламације у вези са радом служби на терену, сакупљањем и одношењем смећа, пражњењем корпи, одржавањем јавне хигијене и слично, корисници услуга могу пријавити на телефон 019/731-190 и 019/731-191.

Коме да пријавим рекламацију у вези са плаћањем услуга „извоза смећа"?

Рекламације у вези са задужењем за плаћање услуга ЈКП „Стандард" могу се пријавити Служби за рекламације на адреси Капларова 8а или на телефон 019/731-112.
Уколико корисници услуга из категорије предузетника имају рекламацију, треба да се обрате на број телефона 019/731-112 или Служби рекламације на адресу Капларова 8а.
Корисници услуга из категорије – предузећа и установе уколико имају рекламацију, треба да се обрате на број телефона 019/731-112 или Служби рекламације на адресу Капларова 8а.
Корисници услуга који су тужени или опоменути због нередовног плаћања услуга, могу да се обрате на број телефона 019/731-112 или Служби рекламације на адресу Капларова 8а.

Како да одржавамо канте за отпад?

Пре него што отпад одложите у канту, смањите његове габарите колико год је то могуће, савијте кутије, спљоштите ПЕТ флаше, како би отпад заузимао што мање простора.
Поклопац канте увек држите затворен, тако да киша не може имати директан приступ отпаду.
Вода узрокује труљење садржаја канте и повећава тежину отпада, због чега је кантама теже руковати и могу се лакше поломити или оштетити.
Немојте стављати ништа вруће и запаљиво у канту, као на пример врео пепео.
Како би вам канта коју држите у свом дворишту изгледала пристојно и чисто, с времена на време је оперите.

Како правно лице да обезбеди услугу одношења смећа?

Потребно је да правно лице донесе на увид решење о регистрацији предузећа или извод из Агенције за привредне регистре, на основу којег ће правно лице бити сврстано у систем одношења и депоновања смећа. Стручна служба ће изаћи на лице места и утврдити на који ће се начин обрачунати накнада за поменуту услугу.
Правна лица су дужна да обезбеде посуду за одлагање отпада, а добиће и решење о потребној посуди за одлагање.
За ванредне послове, потребно је склопити посебан уговор са ЈКП „Стандард", на основу ценовника за необавезне услуге.
Детаљније информације могу се добити на телефон 019/731-190.

Уклањање прегажених животиња?

Уколико грађани виде на коловозима прегажене животиње, треба да се јаве на број телефона 019/731-190.