субота 25 мај 2024

Ова делатност обавља се специјалним возилима за извоз смећа. Посуде у употреби су запремине 80 лит за домаћинства, 1,1 м3 и 5 м3 за кућне савете, привреду и установе. Смеће се извози једном недељно и по позиву код привреде, на основу важеће "Одлуке о одржавању чистоће и депоније".

За извоз смећа код домаћинства и дела кућних савета користе се два возила аутосмећара са одговарајућим посудама, док је код кућних савета и код привреде у употреби један самоподизач за извоз контејнера. Kamion samopodizac

На овим пословима тренутно ради 15 радника (8 радника на извозу смећа, 4 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковалац булдожера на уређењу депоније).

Проблеми код извоза смећа који директно утичу на обављање делатности: немогућност прилаза возила до корисника (паркирана возила у тесним улицама, улице у нагибу у зимском периоду и др.), старост возила- једног самоподизача и његова оптимална исправност. Постоје домаћинства код којих се још увек не извози смеће због тога што улице нису припремљене за пролаз возила и нису задужени са површинама, лош и неуслован приступни пут до сметлишта.