субота 25 мај 2024

Обавештење 

Kontejneri 1.1Обавештавају се грађани МЗ Трговиште у Књажевцу да ће се започети организовани извоз смећа од индивидуалних корисника, сходно Одлуци о управљању комуналним отпадом на  територији Општине Књажевац („Сл. Лист Општине Књажевац“ бр. 4/2016.) и Одлуци о измени и допуни одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац бр.352-66/2019-01 од 30.08.2019. год., обзиром да су створени услови за обављање ове делатности. У складу са тим почеће  задужење корисника и закључење уговора са ЈКП „Стандард“ Књажевац, као вршиоца комуналних услуга.

Услуга ће почети да се врши у трећој седмици јануара 2023. год., а задужење ће кренути од 01.02.2023. год. Део Трговишта до продавнице Таре узимаће се понедељком, а преостали део уторком. Грађани су у обавези да обезбеде прописну посуду (канту) за одлагање комуналног отпада и да је држе поред капије, да је одржавају у исправном стању и да буде доступна за пражњење у дану када се врши извоз смећа. У уским улицама и сокацима, где због габарита, није могућ улазак специјалних возила за одвожење комуналног отпада, возилима које тренутно поседујемо, до набавке адекватног возила,  биће постављени контејнери од 1,1 м3 на почетку улице, где ће грађани одлагати комунални отпад. У канте и контејнере дозвољено је одлагати искључиво комунални отпад. Не сме се одлагати пепео, жар, запаљиве и опасне материје, шут, грађевински материјал, баштенски отпад или друге врсте отпада.

За све потребне информације можете се обратити Општини Књажевац и ЈКП „Стандард“ Књажевац