петак 19 април 2024

Извештај о истраживању задовољства потрошача услугама водовода и канализације у 2021. години

baner Anketa srednjiУ периоду од 22. марта до 23. априла 2021. године, ЈКП ,,Стандард’’ је спровео испитивање задовољства корисника услугама водовода и канализације.

Основна сврха истраживања задовољства корисника услуга водовода и канализације јесте  разумевање ставова и мишљења потрошача о квалитету рада и услуга које пружају јавна предузећа у области водоснабдевања и канализације а у циљу дефинисања и спровођења мера за унапређење ефикасности и квалитета услуга водовода, као и побољшања комуникације и сарадње са потрошачима.

У наставку, можете се упознати са резултатима истраживања који је дат кроз извештај о истраживању

Извештај садржи примењену методологију истраживања, кључне налазе по областима истраживања, сумарни приказ уочених проблема као и препоруке за унапређење пословања предузећа, квалитета и цена услуга у циљу подизања степена задовољства потрошача. Очекује се да препоруке буду искоришћене за израду посебних акционих планова који би били саставни део годишњег Програма пословања за наредну годину, укључујући оствариве циљеве и индикаторе којима ће се мерити побољшање.

Истраживањем је обухваћено десет области. Кључни предмет истраживања је задовољство потрошача услугама водовода и канализације, задовољство потрошача комуникацијом и информисањем од стране јавног предузећа, и решавање идентификованих проблема/изазова.

Истраживање је реализовано у сарадњи са „Програмом водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“ уз финансијску помоћ Владе СР Немачке и ЕУ преко Немачке развојне банке KfW и у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије а уз техничку подршку међународних и домаћих стручњака.

Извештај о истраживању задовољства потрошача можете преузети ОВДЕ.