субота 25 мај 2024

Обавештење

ЈКП „Стандард“ Књажевац обавештава све грађане и кориснике услуге  јавног паркирања, да корисници који нису измирили своје обавезе по основу уручене доплатне карте за паркинг, треба да измире своје обавезе у назначеном року,  у супротном  извршиће се достављање опомена на кућну адресу корисника за неизмирене обавезе по основу коришћења услуге паркирања са назначеним роком за измирење.

Уколико корисници услуге јавног паркирања своје обавезе не измире у року наведеном у опомени, покренуће се поступак за наплату, подношењем Предлога за извршење, који ће знатно увећати основни дуг и биће на штету корисника.

Молимо грађане да изврше своје обавезе и тиме спречимо непотребне процедуре и смањимо трошкове на штету како и самих корисника тако и предузећа ЈКП „Стандард“ Књажевац.