петак 14 јун 2024

Јавне набaвке у 2024. години:

План јавних набавки за 2024. годину

Јавне набaвке у 2020. години:

Јавна набавка мале вредности број 1/2020- Контрола квалитета воде

Јавна набавка мале вредности број 2/2020- Аутоподизач- половни

Јавна набавка мале вредности број 3/2020- Баждарење водомера

Јавна набавка мале вредности број 4/2020- Средства и опрема личне заштите

Јавна набавка мале вредности број 5/2020- Електро материјал

Јавна набавка мале вредности број 6/2020- Грађевински агрегати

Јавна набавка мале вредности број 7/2020- Ваљак

Јавна набавка мале вредности број 8/2020- Приколица

Јавна набавка мале вредности број 9/2020- Четке за ауто чистилицу

Јавна набавка мале вредности број 10/2020- Ауто гуме

Јавна набавка број 1/2020- Водоводни материјал у 9 партија-отворени поступак

Јавна набавка број 2/2020- набавка материјала за саобраћај – нафтних деривата за моторнанабавка материјала за саобраћај – нафтних деривата за моторнавозила путем картица

Јавна набавка број 3/2020- Електрична енергија-отворени поступак

Јавна набавка број 4/2020- Радови на изградњи Управне зграде- столарски радови у две партије 

 

 

 

Јавне набaвке у 2019. години:

Јавна набавка број 1/2019- Грејдер (половно)- отворени поступак

Јавна набавка број 2/2019 радови- Изградња управне зграде- фаза 1- груби грађевински радови- отворени поступак  

Јавна набавка број 3/2019- Водоводни материјал у 9 партија- отворени поступак

Јавна набавка број 4/2019- Нафтни деривати- отворени поступак

Јавна набавка број 5/2019- Електрична енергија-отворени поступак

Јавна набавка мале вредности број 1/2019- Електро материјал

Јавна набавка мале вредности број 2/2019- Контрола квалитета воде

Јавна набавка мале вредности број 3/2019- Грађевински агрегати

Јавна набавка мале вредности број 4/2019- Средства и опрема личне заштите

Јавна набавка мале вредности број 5/2019- Баждарење водомера

Јавна набавка мале вредности број 6/2019- Канцеларијски материјал

Јавна набавка мале вредности број 7/2019- Камион кипер троосовинац- полован

Јавна набавка мале вредности број 10/2019- Ауто гуме

Јавна набавка мале вредности број 9/2019- Четке за ауточистилицу

Јавна набавка мале вредности број 11/2019- Фекална цистерна- половна

Јавна набавка мале вредности број 12/2019- Израда пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем

Јавна набавка мале вредности број 13/2019- Ракета са пратећом опремом 

Јавне набaвке у 2018. години:

Јавна набавка број 1/2018- Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода

Јавна набавка број 2/2018- Прикључни грејдер

Јавна набавка број 3/2018- Електро материјал

Јавна набавка број 4/2018- Грађевински агрегати

Јавна Набавка број 5/2018- Баждарење водомера

Јавна набавка број 6/2018- Канцеларијски материјал

Јавна набавка број 7/2018- Доставна возила- 4 комада

Јавна набавка број 8/2018- Средства и опрема личне заштите

Јавна набавка број 9/2018- Ремонт- Четке за ауточистилицу

Јавна набавка број 10/2018- Ауто гуме

Јавна набавка број 11/2018- Грађевински материјал

Јавна набавка број 1/2018- Водоводни материјал по партијама- отворени поступак

Јавна набавка број 2/2018- Нафтни деривати- отворени поступак

Јавна набавка број 3/2018- Електрична енергија- отворени поступак