субота 25 мај 2024

Менаџмент предузећа 

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард" је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа.

Функцију ВД Директора у предузећу врши:
Небојша Митић, дипл. инж. маш.
Телефон: 019/731-744
Централа/Факс: 019/731-112

Надзорни одбор је орган управљања и састоји се од 3 члана, именује их и разрешава Скупштина Општине.
Председник Надзорног одбора је Аца Тричковић.

Чланови Надзорног одбора:

Љубиша Михајловић и

Братислав Милијић