среда 17 јул 2024

Од момента формирања ЈКП "Стандард" у Књажевцу и преношења комуналних послова, које је вршило стамбено комунално предузеће, поред осталих делатности, одржавање гробаља и сахрањивање је постало једно од делатности овог Предузећа.

На територији наше општине постоје следећа гробља: 

          ГРОБЉЕ  ПОВРШИНА
      Западно гробље  16.365 м2
      Источно гробље   59.394 м2

IstocnoGroblje

 

 

 

За сва ова гробља карактеристично је да су неограђена, да располажу са уређеним стазама за пешаке, као и асфалтираним прилазима капелама за моторна возила погребних служби. На гробљима се налазе чесме са текућом водом и у складу са величином гробља, одговарајући број контејнера за одлагање смећа. Капеле располажу са клима уређајима и свом неопходном опремом за вршење погребних услуга.

Делатности које врши ово предузеће у оквиру ове организационе јединице, можемо поделити на одржавање гробља и погребне услуге.

Одржавање гробља

Служба ЈКП-а брине о одржавању гробаља, изношењу смећа и осталим пословима у склопу одржавања опреме и објеката на њима. Такође, у склопу обавезе одржавања гробаља Служба се свакодневно брине о хигијени комплетне површине гробаља, уређењу и одржавању зелених, травнатих површина, као и о одржавању украсног и осталог растиња. Посебна пажња о изгледу и хигијени гробаља води се уочи верских празника за време којих су посете гробљима масовне, односно кад грађани долазе да положе цвеће, упале свеће и одају помен својим најмилијим.

Грађани кроз плаћање рачуна за обавезне комуналне услуге плаћају и трошкове одржавања гробља по Ценовнику, а накнада се задужује по гробном месту.
Поред одржавања постојећих површина гробаља, капела, и опреме, врши се стално проширење површина која су намењене за обезбеђивање нових гробних места.  

Погребне услуге

У склопу погребних услуга Служба ЈКП-а врши услуге сахране, скидања и враћања покривне плоче, скидања и чувања споменика, услуге корушћења капеле, као и услуге ексхумације.
Сахране на свим гробљима у нашој општини се врше из капела као и директно из објекта где је живео покојник, сваког дана.
Грађани заинтересовани за обезбеђивање гробних места, на нашим гробљима, могу платити закуп гробног места годишње или на 5, 10 или више година и то по важећем Ценовнику. У цену коју грађани плаћају за сахрану својих најмилијих урачунати су трошкови коришћења капеле, ископа гробног места, као и погребне службе на гробљу.

У наставку дајемо :