среда 17 јул 2024

Ценовници 

Ценовник производње и испоруке воде, одвођење отпадних вода   

Ред. бр.

Врста производа и услуга по групама потрошача

Јед. мере

Цена

Водни допринос

Порез 10%

Укупна цена

 

I   Производња и испорука воде:

         
1. За грађане м³ 82,50 0,2407 8,25 90,99
2. За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица м³ 82,50 0,4651 8,25 91,22
3. Контрола исправности водомера- домаћинства корисник 105,60   10,56 116,16
4. Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 1/2"- 1" корисник 330,00   33,00 363,00
5. Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 5/4" до 2" корисник 825,00   82,50 907,50
6. Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 50- 80 мм корисник 2.475,00   247,50 2.722,50
7. Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 100- 150 мм корисник 3.300,00   330,00 3.630,00
8. За залевање јавних зелених површина м³ 82,50,00  0,1164 8,25 90,87
  II   Одвођење отпадних вода          
1. За грађане м³ 28,49 0,2167 2,85 31,56
2. За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица м³ 28,49 0,2167 2,85 31,56
3. За грађане (који немају канализацију)   м³    1,4807   1,48
4.

За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица (који немају канализацију

м³   1,4807   1,48

Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2024. године.

 

Ценовник изношења и депоновања смећа 

Ред. бр.

Врста производа и услуга по групама потрошача

Јед.мере

Цена

Порез 10%

Укупна цена

 

III   Изношење и депоновање смећа

       
1. За грађане м² 7,21 0,72 7,93
2. За привреду м² 13,42 1,34 14,76
3. За установе м² 8,91 0,89 9,80
4. По контејнеру 5 m³ ком 3.426,50 342,65 3.769,15
5. По контејнеру 1,1 m³ у граду ком 814,00 81,40 895,40
6. По контејнеру 1,1 m³ за сеоска насеља ком 1.386,00 138,60 1.524,60
7. За угоститељске и трговинске радње м² 16,78 1,68 18,45
8. За објекте смештаја у туристичком подручју у сезони м² 13,42 1,34 14,76
9. За објекте смештаја у туристичком подручју ван сезоне м² 8,91 0,89 9,80
10. За кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру) ком 751,30 75,13 826,43
11. Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту) месечно 5.104,00 510,40 5.614,40
12. Изношење и депоновање смећа из киоска (по киоску) месечно 1.161,60 116,16 1.277,76

Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2024. године.

 

Ценовник уређења и одржавања гробља и сахрањивање

Ред. бр. Врста производа и услуга по групама потрошача Јед. мере Цена Порез 10% Укупна цена
  IV Уређење и одржавање гробља и сахрањивање        
1. Закуп гробног места, фриз или гробницу по гробном месту (обавезно почивање) годишње 374,00 37,40 411,40
2. Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту (обавезно почивање) годишње 374,00 37,40 411,40
3. Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту годишње 489,50 48,95 538,45
4. Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту годишње 489,50 48,95 538,45
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2024. године.

 

Ценовник паркинг сервиса

Редбр. Назив услуге Цена са ПДВ-ом
1. Започети сат паркирања у црвеној зони (ЗОНА 1) 45,00
2. Започет сат паркирања у зеленој зони (ЗОНА 2) 35,00
3. Дневна паркинг карта 140,00
4. Повлашћена претплатна паркинг карта за станаре 500,00
5. Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у црвеној зони (ЗОНА 1) 2.300,00
6. Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у црвеној зони (ЗОНА 1) 2.300,00
7. Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у зеленој зони (ЗОНА 2) 1.600,00
8. Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у зеленој зони (ЗОНА 2) 1.600,00
9. Месечна претплатна паркинг карта за такси место 2.300,00
10. Пренос возила по налогу 7.000,00
11. Пренос возила по захтеву трећег лица 3.450,00
12. Започета интервенција по налогу (возило прикачено на уређај за подизање) 2.300,00
13. Лежарина за подигнута возила (по дану) 115.00
14. Доплатна карта 1.150,00

Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.05.2023. године.

 

Ценовник издавања техничких услова за потребе израде локацијских услова

            Индивидуални стамбени објекати Остали објекати
  Водовод Канализација Заједно В и К Водовод Канализација Заједно В и К
Издавање техничких услова: 1.707,00 1.707,00 3.414,00 3.414.,00 3.414,00 6.828,00
Трошкови превоза у локалу: 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00
Свега: 2.295,00 2.295,00 4.002,00 4.002,00 4.002,00 7.416,00
ПДВ: 459,00  459,00  800,40  800,40  800,40  1483,20 
УКУПНО СА ПДВ-ом: 2.754,00  2.754,00  4.802,40  4.802,40  4.802,40  8.899,00 

 Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.03.2024. године.