Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16) чиме се отпочело са обављањем те делатности. Само отпочињање са овом делатношћу без претходног сагледавања и анализе, кроз материјалне техничке и кадровске  опремљености доводи ову делатност у незавидну ситуацију. Задатак у наредном периоду је испуњење свих услова за несметано обављање ове делатности који се огледа попуњавањем стручним и оспособљеним радницима (електро струке)