Početak rekonstrukcije magistralnog cevovoda Sinji Vir - Jaz
Početak izgradnje nove upravne zgrade
Нова управна зграда
Duktilne cevi DN 500 mm za magistralni cevovod Sinji Vir- Jaz
Извориште "Сињи Вир"
Возила за извоз комуналног отпада
Уређење дивље депоније
Пумпна станица ЈАЗ
Централни парк
Градска пијаца у Књажевцу
Извориште "Језава" - некад
Извориште "Језава"- сада
Градска депонија- Луг
Источно гробље у Књажевцу
Извориште "Сињи Вир"
Производња цвећа
Резервоар на "Берчиновачком брду"
Пумпна станица "Језава"
Део возног парка предузећа

Јавне набaвке у 2020. години:

 Јавна набавка мале вредности број 1/2020- Контрола квалитета воде

Јавна набавка мале вредности број 2/2020- Аутоподизач- половни

Јавна набавка мале вредности број 4/2020- Средства и опрема личне заштите

Јавна набавка мале вредности број 5/2020- Електро материјал

Јавне набaвке у 2019. години:

ЈН:

Јавна набавка број 1/2019-Грејдер (половно)- отворени поступак

Јавна набавка број 2/2019 радови- Изградња управне зграде- фаза 1- груби грађевински радови- отворени поступак  

Јавна набавка број 3/2019- Водоводни материјал у 9 партија-отворени поступак

Јавна набавка број 4/2019- Нафтни деривати-отворени поступак

Јавна набавка број 5/2019- Електрична енергија-отворени поступак

 

ЈНМВ: 

Јавна набавка мале вредности број 1/2019- Електро материјал

Јавна набавка мале вредности број 2/2019- Контрола квалитета воде

Јавна набавка мале вредности број 3/2019- Грађевински агрегати

Јавна набавка мале вредности број 4/2019- Средства и опрема личне заштите

Јавна набавка мале вредности број 5/2019- Баждарење водомера

Јавна набавка мале вредности број 6/2019- Канцеларијски материјал

Јавна набавка мале вредности број 7/2019- Камион кипер троосовинац-полован

Јавна набавка мале вредности број 10/2019- Ауто гуме

 Јавна набавка мале вредности број 9/2019- Четке за ауточистилицу

 Јавна набавка мале вредности број 11/2019- Фекална цистерна- половна

 Јавна набавка мале вредности број 12/2019- Израда пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем

 Јавна набавка мале вредности број 13/2019- Ракета са пратећом опремом 

 

 

 

Јавне набaвке у 2018. години:

Јавна набавка број 1/2018- Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода

  Јавна набавка број 2/2018- Прикључни грејдер

Јавна набавка број 3/2018- Електро материјал

  Јавна набавка број 4/2018- Грађевински агрегати

Јавна Набавка број 5/2018- Баждарење водомера

Јавна набавка број 6/2018- Канцеларијски материјал

Јавна набавка број 7/2018 -Доставна возила -4 комада

Јавна набавка број 8/2018- Средства и опрема личне заштите

Јавна набавка број 9/2018-Ремонт- Четке за ауточистилицу

 Јавна набавка број 10/2018- Ауто гуме

 Јавна набавка број 11/2018- Грађевински материјал

Јавна набавка број 1/2018- Водоводни материјал по партијама- отворени поступак

Јавна набавка број 2/2018- Нафтни деривати-отворени поступак

 Јавна набавка број 3/2018- Електрична енергија-отворени поступак

Јавне набaвке у 2017. години:

Јавна набавка бр. 1/2017- Отворени поступак

Јавна набавка бр. 2/2017- Отворени поступак

Јавна набавка бр. 3/2017- Отворени поступак

Јавна набавка бр. 4/2017- Отворени поступак

Јавна набавка бр.5/2017- Отворени поступак

Јавна набавка бр. 6/2017- Отворени поступак

Јавна Набавка бр. 7/2017- Средства и опрема личне заштите

Јавна набавка бр. 8/2017- Ремонт- Четке за ауточистилицу

Јавна набавка бр. 9/2017- Ауто гуме

Јавна набавка бр. 10/2017- Грађевински материјал

Јавна набавка бр. 11/2017- Заливни систем

Јавна набавка бр. 12/2017- Раоник за снег

Јавна набавка бр. 13/2017- Теретно возило камион путар кипер- половно

Јавна набавка бр. 14/2017- Теретно возило камион кипер са раоником- половно

Јавна набавка бр. 15/2017- Раоник за снег за теретно возило камион- половно

Јавна набавка бр. 3/2017- Електрична енергија

Јавна набавка бр. 1/2017- Водоводни материјал по партијама

Јавна набавка бр. 2/2017- Нафтни деривати